Szepetki bemutatkozás

” Nem az iskolának, hanem az életnek tanulunk.”

 

INTÉZMÉNYÜNK

Intézményünk székhelye Zalaegerszegtől északkeletre, 15 km-re, a Zala völgyében Pókaszepetken található. A településen 1780 óta működik iskola, amely mindig községi fenntartás alatt állt.

Elődeink iránti tiszteletből az iskola a falut újratelepítő Festetics Kristóf nevét vette fel alapításának 160. évfordulóján.

Általános Művelődési Központként működtünk 2005-2006-os tanévtől 2013. január 1-jéig, majd kiválva az ÁMK-ból Pókaszeptki Festetics Kristóf Általános iskolaként egy nyolc évfolyamos iskola, és pakodi 1-4 évfolyamos tagiskola alkotja intézményünket.

Az iskolánkba körzetünkből Dötk, Gyűrűs, Kemendollár, Pakod, Pókaszepetk, Vöckönd, Zalaistvánd gyermekei járnak ezeken kívül a Vas megyei Nagytilaj község tanulóit is ellátjuk.

Intézményeink egymással együttműködve, tevékenységüket összehangolva végzik munkájukat.

A pakodi tagintézmény létszámilag kicsi ebből követezik, hogy családias légkörű, jól felszerelt iskola, ahol a pedagógusok minden kisgyermekre tudnak figyelni és képességeiket megfelelő módon fejlesztik.

Székhelyiskolánk három egymáshoz közel álló épületben működik, amelyeket az elmúlt 5 év során lépésekben felújítottunk a fenntartó önkormányzatok segítségével. A háromrészes épületben 12 oktatási helyiség van, 2 tanári szertár, 1 tornaterem, 1 sportpálya, 1 gyógypedagógiai szoba. Egy épületben van a Faluházzal, amelyben a könyvtár, a díszterem, az aula és a Teleház is a rendelkezésünkre áll.

A IPR-es pályázatoknak, a szakmai informatikai pályázatoknak köszönhetően a tanulóbarát osztálytermek belső bútorzata is folyamatosan évről-évre megújult. Kicseréltük a régi szekrényeket, kb. 90%-ban új padok és székek kerültek az osztályokba, pályázati forrásból az irodák régi berendezéseit kicseréltük. 2011-ben gyermeknapra a Pókaszepetki Iskoláért Alapítvány támogatásával és szponzorok, támogatók felkutatásával játszótéri elemeket tudtunk vásárolni, azokat az udvaron elhelyeztük és a tanulóink birtokba vehették őket.

 

TEHETSÉGGONDOZÁS, FELZÁRKÓZTATÁS, VERSENYEZTETÉS

Kiemelt figyelmet fordítunk a tehetséggondozásra és a felzárkóztatásra. Minden gyermek egy csiszolatlan gyémánt. Meg kell találni azokat a pontokat, amelyben tehetséges, azt fejleszteni, hiszen az elért sikerélmény további motiváló tényező. Ehhez most kihasználtuk a megnövekedett időkeret nyújtotta lehetőségeket. A délutáni foglalkozásoknál 21 szakkör, 6 tehetséggondozó foglalkozás, könyvtár, napközi, 6 TÁMOP-os szakkör biztosítja a tanulóink széleskörű ismerethez jutását. Ezek a foglalkozások lehetővé teszik a gyengébbek felzárkóztatását, tehetségek felkutatását és fejlesztésüket, versenyeztetésüket, a sokoldalú személyiségfejlesztést, a változatos programokat, a tanulási folyamatok irányítását, az ismeretszerzés különböző útjainak elsajátítását, ahol a tanulók kipróbálhatják magukat különböző területeken. Az Integrációs és Képesség-kibontakoztató programba való bekapcsolódással fejlődési, felzárkózási lehetőséget kínálunk a halmozottan hátrányos helyzetű tanulóknak. 

Az intézményünkben a sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarral küzdő gyermekeket integrált keretek közt oktatjuk. Fejlesztésüket főállású gyógypedagógus látja el.

Fontosnak érezzük azt, hogy tanulóink megismerjék szülőhelyük, iskolájuk múltját, hagyományait, ismerjék névadónk Festetics Kristóf életét. Ez olyan kötődés, amely kialakítja a szülőföld, és a haza szeretetét. 

 
„A hagyományőrzés nem a hamu imádása, hanem a tűz továbbadása” (Gustav Mahler)
 

Ezt a tüzet kell folyamatosan életben tartanunk. Ennek érdekében témanapokat szervezünk és a Festetics-napok programjainak is részévé tesszük. 

A „falusi” élet hagyományőrző ünnepeibe aktívan bekapcsolódunk. 

Oktatási programunk figyelembe veszi adottságainkat. Pedagógiai programunkban az idegen nyelv tanítására nagy hangsúlyt helyezünk. A 7. 8. évfolyamon szakköri keretben lehetőség van a második idegen nyelv tanulására. 

Tanulóink sportolási igényeit a labdarúgás, a kosárlabda, görkorcsolyázás, floorball, röplabdázás és különböző rekreációs sportolási lehetőségének megteremtésével, valamint kirándulások, túrák, táborozások szervezésével elégítjük ki. 

Tehetséges tanulóinknak folyamatosan biztosítjuk a levelező, a városi, megyei versenyeken való részvételt. Tanítási órákon kívül sok szabadidős program közül választhatnak tanítványaink. Az iskola kihasználja a pályázati lehetőségeket és több TÁMOP-os pályázatba bekapcsolódva tanulóink változatos programsorozatokon, szakkörökön vehetnek részt.

Büszkék vagyunk az amatőr művészeti csoportunkra: a Bonita tánccsoportra, amelyben jelenlegi és volt tanítványaink táncolnak és vezetőjükkel minden évben több arany minősítést és előkelő helyezést érnek el országos és megyei szintű táncversenyen.

 A nyolcadik évfolyam befejezése után tanulóink 70 %-a gimnáziumban illetve szakközépiskolában folytatja tanulmányait. Többen szereznek közülük egyetemi, főiskolai diplomát.

    

RENDEZVÉNYEINK, KAPCSOLATAINK

Intézményünkben több éves hagyománya van a nyári táboroztatás mellett a nyár elejére szervezett, változatos programú napközis tábornak.

Névadónkra emlékezve, a Festetics-napokon többnapos rendezvényt szervezünk - a mindenkori aktualitásoknak megfelelően - az iskola minden tanulójának.

Külső kapcsolataink jól funkcionálnak. A szülői közösséggel nyílt, őszinte partneri viszonyra törekszünk. Ugyanez mondható el a Római Katolikus Egyházzal és Evangélikus Egyházzal működő kapcsolatunkról. A település civil szerveződéseivel is aktív kapcsolatot tartunk.

 

HITVALLÁSUNK

" A tanulás nem felkészülés az életre, a tanulás maga az élet.”

Azt szeretnénk elérni, hogy az intézményeinkbe járó gyermekek, tanulók társadalmilag hasznos, egyénileg sikeres emberekké váljanak. 

Pedagógiai tevékenységünk középpontjában a gyermekszereteten és a gyermek tiszteletén alapuló nevelés áll, melyet a politikai, vallási és világnézeti semlegesség szellemében valósítunk meg.

A Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola legyen mindenkor olyan oktatási intézmény, melyben gyermek, szülő, pedagógus egymás jogos igényeit figyelembe véve, nyugodt légkörben, egyetértésben dolgozhat a kijelölt célok és feladatok megvalósulása érdekében.

 
 „Tárd ki karjaidat a változásnak, de ne engedd el az értékeidet!”

Ezen cél teljesítéséhez kívánok hitet, sok erőt, erős akaratot, kitartást, lelkesedést.

Pókaszepetk, 2014.                                                                                                           

Kovács Árpádné, igazgató

Megvalósítók vagyunk

   

e-ÜGYINTÉZÉS

SZÜLŐKNEK

KEHOP pályázat:

KEHOP-5.2.11-16-2017-00132

KAPCSOLAT

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola

8932 Pókaszepetk, Arany j. u. 7.
Tel.: 92/584-020
E-mail: festetics.iskola@gmail.com

 

 

Alaprendszer, modulok frissítve: 2023.12.11.

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.